سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شیوه نامه گارانتی محصولات

بله، برای مشتریان فاکتور رسمی با مهر و امضا شرکت ارائه و همراه محصول به آنان تحویل داده می گردد.

 

هنگامی که 24 ساعت بعد از فعالسازی گوشی ایرادات ذاتی بروز دهند، محصول خریداری شده برای مشتری تعویض می گردد. 

با تعمیرات تخصصی که انجام میشود، امکان خسارت وارده خیلی پایین می باشد ولی درصورت خسارت به محصول ارسالی، با مشتری توافق خواهد شد که یا خسارت وارد شده تعمیر شود و یا در ازای پرداخت مبلغ خسارت وارد شده جبران گردد.

اگر در 18 ماه گارانتی محصول دوبار تعمیر شود و بخش مورد نظر درست کار نکند، محصول برای مشتری تعویض می شود.