سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرم نظر سنجی مشتریان

1- آيا از نحوه پذيرش اوليه خود راضی هستيد؟ *

2- آيا در خصوص نحوه رسيدگی به مسئله خود راضی هستيد؟ *

3- آيا در خصوص کيفيت کار پرسنلی که با ايشان سروکار داشته ايد راضی هستيد؟ *

4- آيا از سرويسی که ما ارائه می دهيم راضی هستيد؟ *

5- آيا از نحوه تشخيص نيازهای خود توسط پرسنل راضی هستيد؟ *

6- آيا از تخمين صورت گرفته در مورد هزينه و زمان انجام کار راضی هستيد؟ *

7- آيا از کمک و مساعدت صورت گرفته راضی هستيد؟ *

8- آيا از پيگيری کارکنان و توجه شخصی ايشان راضی هستيد؟ *

9- آيا از زمان انتظار قبل از پذيرش راضی هستيد؟ *

10- آيا از سرعت تکميل مراحل کاری خود راضی هستيد؟ *

11- آيا از اطلاعات داده شده به شما در خصوص هرگونه تاخير پيش آمده راضی هستيد؟ *

12- آيا بطور کلی از سرويسی که ما ارائه می دهيم راضی هستيد؟ *

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results